KIKPER Basic Studies in Writing (30 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Tweet text

Kirjoittamisen perusopinnoissa saat tukea luovaan työhösi. Käytännön harjoitukset, tutkimustieto ja palautetyöskentely vahvistavat omaa kirjoittamistasi

Description

Kirjoittamisen perusopinnoissa opiskelija saa kokemusta ja tietoa kirjoittamisesta sekä kohtaa muita kirjoittajia. Käytännön tekemisen, lukemisen ja palauteharjoitusten kautta hän tarkastelee kirjoittamistaan eri näkökulmista. Hän oppii antamaan, saamaan ja hyödyntämään vertaispalautetta.

Kirjoittamisen perusopintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen teoriaan ja lajirajat ylittäviin kysymyksiin sekä hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opintojaksoissa tutustutaan tarkemmin kahteen tekstilajiin ja omaan kirjoittamisen prosessiin.

Learning outcomes

Kirjoittamisen perusopintojen jälkeen opiskelija osaa:

  • tunnistaa kaikessa kirjoittamisessa yhteiset piirteet
  • tarkastella omaa kirjoittamisprosessiaan
  • tunnistaa ja hyödyntää valitsemiensa tekstilajien ominaispiirteitä
  • hankkia itsenäisesti teoreettista ja käytännöllistä tietoa
  • soveltaa tietoa ja saamaansa palautetta omiin teksteihinsä
  • tarkastella omaa kirjoittamistaan osana kirjoittamisen yhteisöjä.

Structure

Select 30 cr