KIKP218 Text Collection (Basic Studies) (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Valitun lajin tekstikokoelman kirjoittaminen. Oman kirjoitusprosessin tarkastelu.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· soveltaa kirjoittamisen perusopinnoissa oppimiaan lajitietoja ja -taitoja

· tuottaa valitsemastaan lajista tekstikokoelman

· tunnistaa ja kehittää oman kirjoitusprosessinsa vaiheita

· soveltaa itsenäisesti saamaansa palautetta

· kuvata ja perustella omaa työskentelytapaansa.

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 3

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching