KIKV1009 Writing as Creative Process (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Oman kirjallisen luovan prosessin hahmottaminen. Luovuuden historia ja keskeiset nykyteoriat. Käytännöllisten luovuusharjoitusten kokeileminen ja arviointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä luovan työn ominaispiirteitä
  • eritellä ja arvioida kirjoittamista luovuuden tutkimuksen näkökulmasta
  • löytää työkaluja luovan prosessinsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Additional information

Tämä opintojakso suoritetaan joko perusopinnoissa tai aineopinnoissa.

Description of prerequisites

Kirjoittamisen perusopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka on hyväksytty erillisen haun kautta perusopintoihin. Kirjoittamisen aineopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kirjoittamisen perusopinnot.

Study materials

Boden, M. A. 2010. Creativity and art: Three roads to surprise. Oxford; New York: Oxford University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Haavikko, R. 2000. Miten kirjani ovat syntyneet. 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.

Kaufman, S. B. & Kaufman, J. C. (eds.) 2009 (2003). The psychology of creative writing. New York: Cambridge University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Levola, K. (toim.) 2007. Kirjailijan työmaat. Helsinki: Tammi.

Malmelin, N. & Poutanen, P. 2017. Luovuuden idea: Luovuus työelämässä, yhteisöissä ja organisaatioissa. Helsinki: Gaudeamus.

Mazzarella, M. 2013. Elämä sanoiksi (suom. R. Rintamäki). Helsinki: Tammi.

Neale, D. 2020. Writing talk: Interviews with writers about the creative process. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge.

Nisu, M. 2016. Kirjoittaja metsässä – luontoelämykset kirjoittamisprosessin osana. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Kirjallisuus / kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma. (Saatavana elektronisesti JYKDOKista.)

Onkeli, K. 2010. Kutsumus. Turku: Sammakko.

Sawyer, R.K. 2012. Explaining creativity: the science of human innovation. New York: Oxford University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Svinhufvud, K. 2016 (3. uudistettu laitos). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House.

Ylikangas, M. (toim.) 2016. Mielen salat. Helsinki: Gaudeamus. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Raami, A. 2016. Älykäs intuitio: ja miten käytämme sitä. Helsinki: S&S.

Sternberg, Robert J. 2003. Wisdom, intelligence and creativity synthesized. Cambridge: Cambridge University Press. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Helsinki: WSOY.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 4

Select all marked parts

Method 5

Select all marked parts

Method 6

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching