KIKP2014 Writer as a Reader and a Researcher (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kirjoittamisen tutkimukseen ja opaskirjallisuuteen tutustuminen. Kirjoittamisen ja lukemisen vuorovaikutus, kirjoittajalle ominainen tapa lukea.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· tiedostaa lukemisen merkityksen kirjoittajalle

· etsiä lukemastaan materiaalia ja välineitä

· tuntee esimerkkejä kirjoittamisen tutkimusaiheista

· kirjoittaa rajatussa ajassa eheän tekstin lähteiden pohjalta.

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Study materials

Haanpää, P. & Rannela, T. 2019. Miksi en kirjoittaisi? Helsinki: Avain, 187–205. pdf

Hallberg, T. 2017. Runopaikka-metodista ja paikkasidonnaisesta runoudesta (blogikirjoitus). Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://noesis.fi/runopaikka-metodista-ja-paikkasidonnaisesta-runoudesta/

Joensuu, J. & Salmenniemi, H. 2018. Metodin esitys. Teoksessa Ikonen, T. (toim.) Menetelmällisen kirjallisuuden antologia. Helsinki: Mahdollisen Kirjallisuuden Seura, 129–160. pdf

Kuusela, S. 2019. Siirtymätilassa. Kandidaatintutkielma, Jyväskylän yliopisto. Löytyy elektronisena kirjastosta.

Mero, N. 2017. Kuinka viihderomanssi kirjoitetaan. Suuntaviivoja romanttisen viihdekirjallisuuden kentälle. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto. Löytyy elektronisena kirjastosta.

Mykkänen, E. 2018. Kirjoittamisesta: Jakso 9 – Veera Ojola ja chat-fiktio (podcast). Nuori Voima. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://soundcloud.com/jaksofi/kirjoittamisesta-jakso-2-kausi-2-veera-ojola-ja-chatfiction?in=jaksofi/sets/kirjoittamisesta

Opdahl, K. M. 2002. Emotion as meaning: the literary case for how we imagine. Lewisburg: Bucknell University Press. pdf

Rautiainen, A. M. 2016. Onko kirjoittamisen ilolle tilaa? Scriptum vol. 3, issue 1. Haettu 19.3.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201609134093

Rönkä, A. & Tamminen, P. 2020. Silloin tällöin onnellinen. Helsinki: Gummerus.

Salmela-Aro, K. & Nurmi, J.-E. 2017. Mikä meitä liikuttaa? ”Intohimo”. Jyväskylä: PS-kustannus, 222–233. pdf

Suvanto, K. 2016. Inspiring Imagery: An Introduction to Evoking Vivid Mental Imagery in Creative Writing. Scriptum vol. 3, issue 1. Haettu 19.3.2020 osoitteesta http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201609134092

Thompson, K. 2011. Therapeutic Journal Writing: An Introduction for Professionals. Introduction. London: Jessica Kingsley Publishers, 23–39. pdf

Torvinen, H. 2011. Muistojen värittämät maisemat. Hybris 3/2011. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://hybrislehti.squarespace.com/muistojen-vrittmt-maisemat

Woolf, V. 2001. Oma huone. (A Room of One’s Own 1929.) Suom. Kirsti Simonsuuri. Helsinki: Gummerus.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tenttisuoritus.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Tenttisuoritus.
Select all marked parts

Method 3

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching