KIKV1005 Writing Non-Fiction (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Tietokirjoittamisen keskeisten keinojen harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· nimetä tietokirjoittamisen alalajeja ja asettaa ne osaksi omaa kirjoittamistaan

· tunnistaa tietokirjoittamisen vaiheita suunnittelusta ja tiedonhankinnasta julkaisemiseen

· kirjoittaa tietotekstejä ja arvottaa niitä suhteessa lajin vaatimuksiin ja traditioon

· tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

Additional information

Tämä opintojakso suoritetaan joko perusopinnoissa tai aineopinnoissa.

Description of prerequisites

Kirjoittamisen perusopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka on hyväksytty erillisen haun kautta perusopintoihin. Kirjoittamisen aineopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kirjoittamisen perusopinnot.

Study materials

Hart, J. 2011. Storycraft. The Complete Guide to Writing Creative Nonfiftion. Chicago: The University of Chicago Press, Chapter 2 Structure, 20–40. pdf

Jaakkola, M. 2013. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajalle.

Journalistin ohjeet. Luettu 19.3.2020.

Poutanen, P. & Laaksonen, S.-M. 2019. Faktat nettiin. Helsinki: Gaudeamus, 112–156.

Raevaara, T. & Strellman, U. 2019. Tietokirjailijan kirja. Jyväskylä: Docendo.

Reilun somen säännöt. Luettu 19.3.2020.

Venho, J. 2012. Mitä essee tarkoittaa? Turku: Savukeidas.

Töyry, M., Räty, P. & Kuisma, K. 2008. Editointi aikakauslehdessä. (Erityisesti luvut 4, 5 ja 6). Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu ja IADE.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 3

Select all marked parts

Method 4

Select all marked parts

Method 5

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching