KIKV1002 Prose (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Fiktiivisen kertovan tekstin keskeisten piirteiden harjoittelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa proosan keskeiset laji- ja ominaispiirteet
  • määritellä proosan osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan
  • kirjoittaa proosatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin
  • tunnistaa ja etsiä teksteilleen julkaisukanavia.

Additional information

Tämä opintojakso suoritetaan joko perusopinnoissa tai aineopinnoissa.

Description of prerequisites

Kirjoittamisen perusopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka on hyväksytty erillisen haun kautta perusopintoihin. Kirjoittamisen aineopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kirjoittamisen perusopinnot.

Study materials

Harju, T. & Rauma, I. 2014. Kohtaa minut! Todellisten henkilöiden luominen proosan kertojaratkaisuilla ja runon puhujilla. Teoksessa Karjula, E. (toim.) Kirjoittamisen taide & taito. Jyväskylä: Atena, 73–96.

Joensuu, J. 2017. Fiktiiviset reseptit ja mahdottomat ateriat kirjallisen komiikan lajina: Matoherkkua, muovikeittoa, potentiaalista salaattia. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti, 2/2017, 5–24. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.66199 pdf

Juntunen, T. 2015. Episodiromaani ja 2000-luvun suomalainen realismi. AVAIN -Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 1/2015, 99-105. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74978 pdf

Mäkikalli, A & Steinby, L. 2013. Kertomakirjallisuus. Luku 4: Kertomakirjallisuuden lajeja. Teoksessa Mäkikalli, A & Steinby, L. (toim.) Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 135–153. pdf

Neimala, K. & Papinniemi, J. 2010. Aloittamisen taito. Helsinki: Avain. pdf

Peltonen, M. 2009. Suomalainen jälkirealistinen romaani 1960-luvulta 2000-luvulle. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 3-4/2009, 14-29. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74775 pdf

Queneau, R. 1991. Tyyliharjoituksia. (Exercises de style, 1947.) Suom. Pentti Salmenranta. Helsinki: Otava, 5–21. pdf

Rauma, I. 2014. Romaanin rakenteesta. Teoksessa Karjula Emilia (toim.) Kirjoittamisen taide & taito. Jyväskylä: Atena, 49–72.

Virtanen, T. 2013. Karikatyyrin äärillä. AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti 4/2013, 42-64. Haettu 19.3.2020 osoitteesta https://doi.org/10.30665/av.74924

Vuola, S. & Melender, T. 2018. Maailmojen loput. Kirjoituksia romaanitaiteesta. Helsinki: WSOY.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 4

Select all marked parts

Method 5

Select all marked parts

Method 6

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching