KIKV1003 Drama (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Draaman keskeisten piirteiden harjoittelu ja dramaturginen ajattelu: kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· tunnistaa draaman keskeiset laji- ja ominaispiirteet

· määritellä draaman teoreettisin käsittein osana kirjoittamisen lajeja, traditiota ja omaa kirjoittamistaan

· kirjoittaa draamatekstin ja arvottaa sitä suhteessa lajin vaatimuksiin

· tunnistaa ja etsiä käsikirjoitukselleen julkaisukanavia.

Additional information

Tämä opintojakso suoritetaan joko perusopinnoissa tai aineopinnoissa.

Description of prerequisites

Kirjoittamisen perusopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka on hyväksytty erillisen haun kautta perusopintoihin. Kirjoittamisen aineopintoja voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kirjoittamisen perusopinnot.

Study materials

Aaltonen, J. 2018. Käsikirjoittajan työkalut: audiovisuaalisen käsikirjoituksen tekijän opas (4. painos). Helsinki: SKS.

Aro, E. & Viljanen M. (toim.) 2011. Korville piirretyt kuvat. Kirjoituksia kuunnelmasta ja äänitaiteesta. Helsinki: Like.

Cantell, S. 2011. Timantiksi tiivistetty. Kerronnalliset strategiat fiktiivisessä lyhytelokuvassa. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.

Hietalahti, J. 2018. Huumorin ja naurun filosofia. Helsinki: Gaudeamus.

Hiltunen, A. 1999. Aristoteles Hollywoodissa. Helsinki: Gaudeamus.

Lehmann, H.-T. 2009. Draaman jälkeinen teatteri. Helsinki: Like.

Numminen, K., Kilpi, M. & Hyrkkänen, M. 2018. Dramaturgiakirja: kaikki järjestyy aina. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-006-5

Rosenthal, A. 2013. From chariots of fire to the king's speech: Writing biopics and docudramas. Carbondale: Southern Illinois University Press.

Salminen, P. & Snicker, E. (toim.) 2012. Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like

Soikkeli, M. 2018. Rakkauselokuvan käsikirja.

Soikkeli, M. 2016. Tieteiselokuvan käsikirja.

Steinby, L. & Tanskanen, K. 2013. Näytelmäkirjallisuus eli draama. Teoksessa Mäkikalli, A. & Steinby, L. (toim.) Johdatus kirjallisuusanalyysiin. Helsinki: SKS, 255–350.

Vacklin, A. & Roosenvall, J. 2015. Käsikirjoittamisen taito. Helsinki: Like.

Visapää, L. 2013. Näyttämöohjeet ja dialogin tulkinta – Lingvistinen näkökulma. Teoksessa Koivisto, A. & Nykänen, E. (toim.) Dialogi kaunokirjallisuudessa Helsinki: SKS, 183–209.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 4

Select all marked parts

Method 5

Select all marked parts

Method 6

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching