KIKP2010 Artistic and Theoretical Bases of Writing (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kirjoittaminen samanaikaisesti taidollisena, tieteellisenä ja taiteellisena oppiaineena. Kirjoittamisen opintojen yhteisö ja toimintatavat. Kirjoittaminen prosessina ja palautetaidot. Kirjoittamisen perustaidot: kerronta, rytmi, dialogi, havainnointi ja aistivoimaisuus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hyödyntää eri kirjoittamisen lajeille yhteisiä perustekniikoita
  • tarkastella kirjoittamista sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä toimintana
  • ymmärtää palauteprosessin sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoittamisensa tueksi
  • kirjoittaa tieteenalalle ominaisen esseen
  • rakentaa oman opiskelusuunnitelmansa ja asettaa tavoitteita opiskelulleen.

Additional information

Tämän opintojakson voivat suorittaa vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.

Description of prerequisites

Erillisen haun ja valinnan kautta hyväksytyt.

Study materials

Blomberg, K. 2013. Yksinäisyys X yhteistyö. Tuli & Savu 72 (Kollaboraatio, 25–34). pdf

Jaakkola, M. 2013. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajille. Helsinki: Kansanvalistusseura, 53–64. pdf

Kivikoski, S. 2017. Anna hyvän kiertää. Luettu 19.3.2020.
http://kirjoittajanmatkassa.blog.jyu.fi/2017/02/anna-hyvan-kiertaa.html

Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Gaudeamus. Löytyy e-kirjana JYKDOKista.

Kuuskorpi, T. 2014. Yhdessä luovuksissa. Teoksessa Karjula, E. (toim.). Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 201–233. pdf

Lintunen, J. 2012. Dramaturgian perusteita. Opetusmoniste. pdf

Peltonen, U. 2016. ”Nippu” ja lupa tappaa. Luettu 19.3.2020.
http://kirjoittajanmatkassa.blog.jyu.fi/2016/03/nippu-ja-lupa-tappaa.html

Peltoniemi, J. 2018. Esitettäväksi kirjoittaminen. Kommunikointia itseilmaisun sijaan. Teoksessa Numminen, K., Kilpi, M. & Hyrkkänen, M. 2018. Dramaturgiakirja. Kaikki järjestyy aina. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 68, 69–80. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-006-5

Rauvola, V. 2019. Pieni sanakirja kustantamisesta. Parnasso 3/2019, 40–44. pdf

Suvanto, K. 2017. Kirjoittamisen perustaitoja -video.

Säkö, M. (toim.) 2012. Moninaiset työnkuvat. Teoksessa Salminen & Snicker (toim.) Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja (287–303). Helsinki: Like. pdf

Toivio, M. 2014. Vuorovaikutus runon kirjoittamisessa. Teoksessa Parkko, T. (toim.) Runon vapaus. Syventävä opas runon kirjoittamiseen ja lukemiseen. Helsinki: Avain, 159-181.


Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 4

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching