KIKAIN Intermediate Studies in Writing (35+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Tweet text

Jokaisella kirjoittajalla on vahvuutensa. Tutki omiasi kirjoittamisen aineopinnoissa. Kasvata samalla ymmärrystäsi kirjoittamisen tutkimuksesta ja lajeista.

Description

Kirjoittamisen aineopinnoissa opiskelija jatkaa kirjoittamisen taitonsa ja omien työskentelytapojensa kehittämistä. Opiskelija oppii tarkastelemaan kirjoittamista tietoisesti ja tutkivasti. Opiskelija saa valmiuksia verkostoitua, arvioida ja kehittää omaa työskentelyään itsenäisesti.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Aineopinnot suorittanut opiskelija osaa:

· tunnistaa omat vahvuutensa kirjoittajana

· kehittää omaa kirjoittamisprosessiaan

· arvioida kirjoittamistaan ammatillisesta näkökulmasta

· suunnitella, toteuttaa ja arvioida tekstikokonaisuuden

· etsiä ja soveltaa kirjoittamisen tutkimusta kirjoittajana ja tutkijana.

Description of prerequisites

Kirjoittamisen perusopinnot

Structure

Select min. 35 cr