KIKA421 Feedback Skills (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Palautteen merkitys kirjoittamisen oppimisessa ja opetuksessa. Kirjoittamisen opinnoissa muodostuneiden palautetaitojen arviointi harjoitusten avulla.

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hahmottaa palautteen ja arvioinnin eroja ja yhtäläisyyksiä teorian ja käytännön tasolla
  • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa palautteen antamisessa ja vastaanottamisessa
  • tunnistaa erilaisia palautteen vastaanottajia
  • pohtia teoreettisesti palautteen antamisen ja vastaanottamisen kysymyksiä
  • antaa taiteellisesti ja oppimisen kannalta perusteltua palautetta.

Description of prerequisites

Kirjoittamisen perusopinnot

Study materials

Gottelier, L. 2014. Matkalla kohti lukijaa. Palautteen merkitys kirjoitusprosessille. Teoksessa E. Karjula (toim.) Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 125–141. Pdf.

Helminen, T. (toim) 2012. Uusi syntyy hämärässä: Dramaturgin ja kirjailijan dialogista. Teoksessa Salminen, P. & Snicker, E. (toim.) Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like, 265–286. Pdf.

Keltinkangas-Järvinen, L. 2010. Temperamentti – persoonallisuuden biologinen selkäranka. Teoksessa R-L. Metsäpelto & T. Feldt (toim.) Meitä on moneksi: Persoonallisuuden psykologiset piirteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 49–69. Pdf.


Svinhufvud, K. 2016. Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Art House, 64–98.

Vandermeulen, C. 2011. Negotiating the personal in creative writing. Bristol; Buffalo: Multilingual Matters. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Young, J. 2013 Workshops: what they are (and aren’t) and how to make the most of them. Teoksessa S. Norris (ed.), Studying Creative Writing. Newmarket: The Professional and Higher Partnership Ltd., 55–70. (Saatavana e-kirjana JYKDOKista.)

Virtanen, V., Postareff, L. & Hailikari, T. 2015. Millainen arviointi tukee elinikäistä oppimista? Yliopistopedagogiikka, 22 (1), 3–11. Pdf.

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Dokumentoidut ja kirjalliset työt.
Select all marked parts

Method 4

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching