ESPAIN Intermediate Studies in Spanish Language as Optional Studies (35+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

Kuvaus Aineopinnoissa laajennetaan perusopinnoissa saavutettua hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa, perehdytään syvemmin kielitiedon eri osa-alueisiin ja opiskellaan espanjankielisten maiden kirjallisuutta ja historiaa.
Espanjan aineopintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot ovat:


ESPA1011

ESPA1071

ESPA1021

ESPA1031

ESPA1051

ESPA1061

Valinnaisia opintojaksoja, joista suoritetaan vähintään 5 op ovat seuraavat: ESPA1041 ESPA1042 ESPA1081 

Learning outcomes

Osaamistavoitteet- Opiskelija osaa kuvailla ja analysoida espanjan kielen rakenteita.- Opiskelijan suullinen ja kirjallinen kielitaito on kehittynyt ja hioutunut edelleen, niin että opiskelija osaa käyttää espanja kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa.- Opiskelija on saanut kattavan yleiskäsityksen espanjan kielen ajallisesta ja maantieteellisestävaihtelusta- Opiskelija on perehtynyt espanjankielisten maiden nykykirjallisuuteen, nyky-yhteiskuntaan ja lähihistoriaan- Opiskelija on saanut espanja vieraana kielenä opetuksessa ja sen kehittämisessä tarvittavia pedagogisia näkökulmia ja valmiuksia.

Structure

Select all (35–45 cr)