ESPA1061 Modern History and Society of Spanish-speaking countries (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kurssikirjallisuuteen tutustumalla Espanjan ja espanjankielisen Amerikan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee Espanjan kehityksen. 

Opiskelija tuntee espanjalaisen Amerikan kehityksen. Kurssilla perehdytään espanjalaisen Amerikan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.
Opiskelijalla on yleiskäsitys Latinalaisen Amerikan poliittisesta ja kulttuurisesta kehityksestä.
Opiskelija kykenee tulkitsemaan keskeisimmät historiaa koskevat kulttuuriviitteet latinalaisamerikkalaisissa teksteissä.

Additional information

EXCHANGE STUDENTS: B2 LEVEL IN SPANISH. 

Recommended prerequisites

Study materials

Osia seuraavista teoksista opettajan ohjeiden mukaan:

Pereira Castañares y de la Mata Carrasco (2016): Historia de España.

Bonaudo, Mauro, Simonassi (2021): América Latina entre la reforma y la revolución: desde las independencias al siglo XXI.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjatentti Arvosanakohtaiset arviointiperusteet 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching