ESPA1011 Grammatic and Phonetic Aspects in Spanish 2 (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään syvemmin kielioppiin, erityisesti verbioppiin ja tavoitellaan asiantuntija-

työssä vaadittavaa teoreettista ja käytännön osaamista espanjan kielen standardiääntämyksen

osalta. Lisäksi tutustutaan espanjan ääntämisen alueelliseen variaation.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), ääntämisharjoitukset ja kirjallinen koe.  

Arviointiperusteet:

Jatkuva arviointi, kirjallinen koe ja ääntämiskoe. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson Moodle-tilassa.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee espanjan kielen verbijärjestelmän morfologian ja syntaksin keskeiset ilmiöt ja osaa ku-

vata niitä espanjaksi

- tuntee perustiedot espanjan kielen fonologisesta järjestelmästä, johon espanjan kielen ääntä-

mys perustuu.

- osaa ääntämisharjoitusten pohjalta toteuttaa espanjan foneemit erilaisine allofoneineen sekä

tavallisimmat intonaatiomallit.

- osaa soveltaa oppimaansa käytännön kielenkäyttötilanteissa 

Additional information

ECHANGE STUDENTS: B2/C1 LEVEL IN SPANISH. 

Recommended prerequisites

Study materials

PALENCIA, R. & ARAGONÉS, L., Gramática de uso del español: Teoría y práctica B1-B2, ISBN:

PALENCIA, R. & ARAGONÉS, L., Gramática de uso del español: Teoría y práctica C1-C2, ISBN: 978-

8467521092

FRANCO, J.R., NUÑO, M.P. FONÉTICA NIVEL AVANZADO B2 CON SOLUCIONES + CD, ISBN: 978-

8466778411 

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), ääntämisharjoitukset ja kirjallinen koe.
Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi, kirjallinen koe ja ääntämiskoe. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson Moodle-tilassa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching