ESPA1041 Materials and technologies applied to teaching Spanish as a foreign language (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Perehtyminen aihepiiriin kirjallisuuden perusteella.

Suoritustavat

Itsenäinen kirjallinen työ.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvaile-

maan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on

- perehtynyt espanjan kielen opetusmenetelmiin ja opetusmateriaaleihin.

- perehtynyt espanjan kielen opetukseen vieraana kielenä ja sen haasteisiin. 

Additional information

EXCHANGE STUDENTS: B2/C1 LEVEL IN SPANISH. 

Study materials

Opintojakson materiaalit löytyvät Moodlesta.

E. MARTÍN MONJE Y E. VAZQUEZ CANO, Nuevas tendencias para la elaboración y edición de materiales audiovisuales en la enseñanza de lenguas. ISBN: 978-8448191290

REGUEIRO, M.L., LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELE. ISBN: 978-8476358870

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäinen kirjallinen työ.
Evaluation criteria:
5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija ky kenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching