ESPA1042 Spanish Language and Culture for Business and Tourism purposes (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Perehtyminen aihepiiriin kirjallisuuden perusteella.

Suoritustavat

Itsenäinen kirjallinen työ.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä. 

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija on

- parantanut espanjan kielen ja kulttuurin tietämystään

- laajentanut espanjan kielen sanastoaan

- vahvistanut tietämystään espanjan kielestä ja kulttuurista joko liike-elämään tai turismiin liittyen 

Additional information

ECHANGE STUDENTS: B1/B2 LEVEL IN SPANISH. 

Study materials

PAREJA, M.J. TEMAS DE EMPRESA. ISBN: 978-8495986696

GRAY, A., AND OTHERS. TEMAS DE TURISMO. ISBN: 978-8495986993

Literature

  • PAREJA, M.J. TEMAS DE EMPRESA. ISBN: 978-8495986696
  • PAREJA, M.J. TEMAS DE EMPRESA. ISBN: 978-8495986696

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäinen kirjallinen työ.
Evaluation criteria:
Arvosanakohtaiset arviointiperusteet 5: opiskelija kykenee kuvaile- maan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettä- västi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valais- ten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimer-kein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching