ESPA1081 Language Practice (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Perehtyminen espanjankieliseen maahan, sen yhteiskuntaan, kieleen ja kulttuuriin.

Suoritustavat

Yhden kuukauden opiskelu laitoksen hyväksymällä kielikurssilla espanjankielisessä maassa tai

kahden kuukauden oleskelu espanjankielisessä maassa tai yhden lukukauden opiskelu opiskelijavaihdossa espanjankielisessä yliopistossa.

Arviointiperusteet

Todistus opiskelusta tai oleskelusta, esimerkiksi työ- tai kurssitodistus sekä lyhyt kirjallinen ra-

portti espanjaksi opettajan ohjeiden mukaan. 

Learning outcomes

Osaamistavoitteet

Kieliharjoittelun suoritettuaan opiskelija

- on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella espanjankielisellä alueella

- on syventänyt suullisen taidon osaamistaan ja perehtyneisyyttään kohdemaan kulttuuriin

-on tehnyt havaintoja kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä syventäen näin kielellistä ja kulttuurista tuntemustaan. 

Additional information

Suositus ajoituksesta: perusopintojen kontaktiopetuksena tarjottavien opintojaksojen suorittamisen jälkeen. 

Completion methods

Method 1

Description:
Yhden kuukauden opiskelu laitoksen hyväksymällä kielikurssilla espanjankielisessä maassa tai kahden kuukauden oleskelu espanjankielisessä maassa tai yhden lukukauden opiskelu opiskelija vaihdossa espanjankielisessä yliopistossa.
Evaluation criteria:
Todistus opiskelusta tai oleskelusta, esimerkiksi työ- tai kurssitodistus sekä lyhyt kirjallinen raportti espanjaksi opettajan ohjeiden mukaan.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Spanish

Teaching