ESPA1031 Teaching Spanish Writing Skills (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään espanjan kirjallisen taidon opettamista alkeis- ja keskitason oppijoillemm. seuraavista aiheista:

- opettamisen teoria

- kirjallisten tehtävien suunnittelu ja luominen

- arviointi ja palautteenanto

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %) ja kurssitehtävät. 

Arviointiperusteet:

Jatkuva arviointi ja kurssitehtävät.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on kehittänyt kirjallista taitoaan espanjan kielessä

- osaa soveltaa Eurooppalaista viitekehystä espanjan kirjallisen taidon opettamisessa

- osaa hyödyntää espanjan kirjallisten taitojen opettamisen pedagogisia käytänteitä opetustyössä

Additional information

EXCHANGE STUDENTS: B2/C1 LEVEL IN SPANISH. 

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan. 

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %) ja kurssitehtävät.
Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi ja kurssitehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching