ESPA1021 Teaching Spanish Oral Skills (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään espanjan suullisen taidon opettamista alkeis- ja keskitason oppijoille mm. seuraavista aiheista:

- opettamisen teoria

- suullisen kielitaidon opetus

- arviointi ja palautteenanto

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80 %) ja kurssitehtävät.   

Arviointiperusteet:

Jatkuva arviointi ja kurssitehtävät. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu

Moodlessa.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on kehittänyt suullista taitoaan espanjan kielessä

- osaa soveltaa Eurooppalaista viitekehystä espanjan suullisen taidon opettamisessa

- osaa hyödyntää espanjan suullisen kielitaidon opettamisen pedagogisia käytänteitä opetus-

työssä 

Additional information

EXCHANGE STUDENTS: B2/C1 LEVEL IN SPANISH. 

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan. 

Completion methods

Method 1

Description:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (väh. 80 %) ja kurssitehtävät.
Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi ja kurssitehtävät. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu Moodlessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish

Teaching