Musiikkiterapia

Musiikkiterapian opinnoissa keskityt musiikin hoitaviin psykologisiin ja fysiologisiin vaikutuksiin

Opinnoissa tarkastelet, miten musiikkiterapiaa voidaan hyödyntää mm. psyykkisessä ja neurologisessa kuntoutuksessa, kehitysvammaisten ja vanhusten hoidossa sekä päihdehuollossa.

Perehdyt musiikkiterapian sovelluksiin ja hoidollisiin päämääriin saavuttaen vankan teoreettisen, tutkimuksellisen ja kliinisen perustietopohjan.

Opinnot sopivat erityisesti hoito-, erityiskasvatus- tai musiikkialan ammateissa toimiville tai niihin tähtääville. Lähiopetuksen lisäksi musiikkiterapian opintoihin sisältyy itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä.

Opintoihin ilmoittautuminen

Tällä sivulla voit tutustua musiikkiterapian opintojaksoihin. Ilmoittautuminen opintokokonaisuuksiin tapahtuu erikseen määriteltyinä ajankohtina.

  • Musiikkiterapian perusopinnot käynnistyvät seuraavan kerran Jyväskylässä syksyllä 2024.
  • Musiikkiterapian aineopintojen syksyllä 2022 käynnistynyt ryhmä jatkaa opintojaan lukuvuoden 2023-2024. Aineopinnot käynnistyvät Jyväskylässä seuraavan kerran syksyllä 2026.

Lukuvuonna 2023-2024 Musiikkiterapian opintoja on yhteistyöoppilaitostemme tarjonnassa seuraavasti:
Musiikkiterapian perusopinnot
Syksy 2023: Lahden kansanopisto, Turun kesäyliopisto ja Vuolle-opisto, Oulu
Kevät 2024: Hämeen kesäyliopisto

Musiikkiterapian aineopinnot Syksy 2023: Etelä-Karjalan kesäyliopisto
Kevät 2024: Hämeen kesäyliopisto

Lisätietoja yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävistä opinnoista kannattaa kysyä suoraan ko. yhteistyöoppilaitoksesta.

Kliiniseen kelpoisuuteen johtavaa koulutusta tarjoaa Jyväskylässä Roiha-instituutti. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston järjestämät perus- ja aineopinnot soveltuvat sellaisenaan pakollisiksi taustaopinnoiksi musiikkiterapeutin kelpoisuuteen johtavassa koulutuksessa.