MTEA015 Models and Methods in Music PsychoTherapy (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Musiikkipsykoterapian malleja ja menetelmiä opintojakso jakaantuu kahteen osa-alueeseen: 1) Kliiniseen improvisaatioon perustuva musiikkipsykoterapia psykoanalyyttisessä/psykodynaamisessa viitekehyksessä, 2) Musiikin kuunteluun perustuva musiikkipsykoterapia Guided Imagery and Music (GIM) mallin pohjalta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee musiikkipsykoterapian keskeiset mallit ja menetelmät

  • ymmärtää eri mallien ja menetelmien ominaispiirteet sekä musiikin roolin ja merkityksen niissä

  • ymmärtää tyypillisimpien psykiatristen kohderyhmien ominaispiirteitä ja niiden vaikutuksia musiikkiterapian mallien ja menetelmien suhteen

  • saa perusvalmiudet oppimansa soveltamiseen kliinistä käytäntöä ajatellen (esim. kliininen koulutus).

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

  • Ahonen-Eerikäinen, H. (2007). Group Analytic Music Therapy. Barcelona Publishers

  • Bruscia, K. (1998). Dynamics of Music Psychotherapy. Barcelona Publishers, luku 1

  • Sutton, J. & De Backer, J. (eds.) (2014). The music in music therapy: Psychodynamic music therapy in Europe: clinical, theoretical and research approaches. London: Jessica Kingsley Publishers.

  • Eschen, T. (2002). Analytical Music Therapy. Jessica Kingsley Publishers.

  • Grocke, D. & Moe, T. (eds.) (2015). Guided Imagery and Music (GIM) and Music Imagery Methods for Individual and Group Therapy. London: Jessica Kingsley Publishers. 

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching