MTEP1020 Music Psychology I (0–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Musiikin kehityspsykologia lapsuusvaiheessa. Musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkitykset lapsen kasvussa ja kehityksessä. Musiikin kehityspsykologia suhteessa musiikkiterapiaan. Musiikki havaintopsykologisena ilmiönä. Musiikin ja tunteiden välinen yhteys. Musiikin vaikutukset.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä erityisesti leikki- ja kouluikäisten kehityksessä

 • kuvata musiikillisten aktiviteettien ja harrastusten merkityksiä kasvuun ja kehitykseen

 • hahmottaa musiikin kehityspsykologisia ilmiöitä suhteessa musiikkiterapian lähestymistapoihin ja tyypillisiin kohderyhmiin (esim. kehitykselliset viivästymät).

 • hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä

 • kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä

 • kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Description of prerequisites

Johdatus musiikkiterapiaan (MTEP011) suositellaan edeltäväksi opintojaksoksi.

Study materials

 • Huotilainen, M. (2011). Aivotutkimus tunnistaa musiikin erityisen merkityksen ihmiselle. In L.-M. Lilja-Viherlampi (Ed.), Ihminen ja musiikki (pp. 35–52). Turku: Turun ammattikorkeakoulu.

 • Huotilainen, M. (2019). Näin aivot oppivat. Keuruu: PS-kustannus.

 • Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.) 2010. Musiikkipsykologia. Jyväskylä: Atena. (luvut 1-6).

 • Saarikallio, S. (2009). Musiikki ja nuoren psykososiaalinen kehitys. Teoksessa J. Louhivuori; P. Paananen & L. Väkevä (toim.). Musiikkikasvatus: Näkökulmia kasvatukseen, opetukseen ja tutkimukseen. Jyväskylä: Atena.

 • Schwartz, E. (2008). Music Therapy and Early Childhood: A Developmental Approach. Gilsum, NH: Barcelona Publishers. Sivut 29-43.

 • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja kalvosarjoja.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching