MTEA047 Social Welfare and Rehabilitation of the Seriously Disabled (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Erityishuollon ja vaikeavammaisten kuntoutuksen keskeiset kohderyhmät, käytännöt ja periaatteet Suomessa. Musiikkiterapian käytänteet ja periaatteet suhteessa erityishuollon käytäntöihin ja periaatteisiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa erityishuollon ja vaikeavammaisten kuntoutuksen keskeiset kansalliset käytänteet ja periaatteet

  • tietää mitä asiakasryhmiä erityishuollon ja vaikeavammaisten kuntoutuksen piiriin kuuluu

  • ymmärtää erityishuollon ja vaikeavammaisten kuntoutuksen aloille sijoittuvan musiikkiterapian kansalliset käytänteet ja periaatteet.

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

  • Ahonen, T., Aro, M., Aro, T., Lerkkanen, M. & Siiskonen, T. (toim.)(2019). Oppimisen vaikeudet. Niilo Mäki Instituutti..

  • Jahnukainen M, toim.(2015). Lasten erityishuolto ja -opetus suomessa. Osuuskunta Vastapaino.

  • Seppälä, H. (2017). Erilaiset eväät – kirja kehitysvammaisuudesta. Kehitysvammaliitto ry

  • Saukko, P. (2008): Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

  • Saukko P, Hakomäki H (2019). Musiikkiterapian vaikutus kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten toimintakykyyn – kirjallisuuskatsaus. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019090627089.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching