MTEA042 Basics of Psychotherapy (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Perustiedot psykoterapiasta ja sen pääsuuntauksista.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä psykoterapian päätyypit ja ymmärtää niiden teoreettiset ja menetelmälliset perusteet

  • osaa liittää oppimaansa musiikkipsykoterapian kontekstiin ja kriittisesti arvioida psykoterapian ja musiikkipsykoterapian eroja ja yhtäläisyyksiä.

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

  • Eronen S, Lahti-Nuuttila P, toim. (2018). Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita. 1–3 ed. Helsinki: Edita.

  • Gurman, A.S. & Messer, S.B. (eds.) (2011). Essential Psychotherapies – Theory and Practice (3rd ed.). New York: The Guilford Press.

  • Opintojakson kirjallisuutta voidaan täydentää aihepiirin käsitteistöä selventävällä suomenkielisellä aineistolla (esim. Psykiatria -kirjan psykoterapioita käsittelevä luku).

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksoon liittyvän tehtävän suorittaminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching