MTEA021 Music Psychology II (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Musiikillisen toiminnan ja persoonallisuuden väliset yhteydet. Musiikki sosiaalisena toimintana. Musiikilliset tunteet ja niiden taustalla vaikuttavat tekijät ja mekanismit.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla musiikillisen toiminnan ja persoonallisuuden välisiä yhteyksiä

  • osaa kuvailla musiikkia sosiaalisena toimintana, kuten yhteenkuuluvuuden vahvistajana tai kuluttajakäyttäytymisenä

  • osaa määritellä musiikkiin liittyviä tunteita ja luetella niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä ja mekanismeja

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

  • Hallam, S.; Cross, I. & Thaut, M. (eds.) (2016). The Oxford Handbook of Music Psychology. New York: OUP. 2. edition.

  • Ajankohtaisia, erikseen jaettavia artikkeleita ja oppimateriaaleja.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), opintojaksoon liittyvien tehtävien suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching