MTEA044 Other Art Therapies (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Keskeisimmät Suomessa käytössä olevat taideterapiamuodot.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä yleisimmät taideterapiamuodot ja niiden keskeiset teoreettiset ja menetelmälliset käytännöt ja periaatteet

  • vertailla musiikkiterapiaa muihin taideterapiamuotoihin sekä analysoida eri taideterapiamuotojen yhtäläisyyksiä ja eroja.

Additional information

Ajoitus: 9–12. [Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus].

Description of prerequisites

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Study materials

  • Erkkilä J, Ylönen M, (toim.) (2019). Ennen sanoja – pohdintoja ruumiillisuudesta. Jyväskylä: Eino Roiha -säätiö, Suomen musiikkiterapiayhdistys ry.

  • Karkou, V. & Sanderson, P. (2006). Arts therapies, a research based map of the field.

  • Levy, F., Fried, J. & Leventhal, F. (eds.) (1995). Dance and other expressive therapies. Psychology Press.

  • Rankanen, M., Hentinen, H. & Mantere M-H. (2007). Taideterapian perusteet. Helsinki: Duodecim.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching