MATPAILUMO Basic and Intermediate Studies in Mathematics, Primary and Subject Teacher Education (76+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Perus- ja aineopintokokonaisuus toimii pohjana peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen matematiikan opettajan filosofian maisterin tutkintoon kuuluviin matematiikan opintoihin. 

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija 

  • tunnistaa koulumatematiikan kannalta keskeisten matematiikan osa-alueiden peruskäsitteet ja -teoriat, ja omaa valmiudet laajentaa ja syventää osamistaan maisterivaiheen pääaineessa
  • kykenee hankkimaan tietoa matematiikan oppikirjoista ja muista lähteistä sekä jäsentämään sitä
  • osaa ohjaajan johdolla muotoilla ja ratkaista matemaattisia ongelmia ja arvioida esitetyn ratkaisun täsmällisyyttä
  • on kiinnostunut matematiikan eri aloista ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen
  • on utelias ja avoin matematiikan eri alojen ongelmille sovelluksineen
  • tietää miten matematiikka liittyy yhteiskuntaan ja yksilön arkipäivään
  • kykenee ryhmätyöskentelyyn sekä raportoimaan työstään suullisesti ja kirjallisesti.
  • tiedostaa yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden johtopäätösten tekemisessä, sekä asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin.

Structure

Select all (76+ cr)