MATA1900 Solvery for high school students (1–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kurssin aikana opiskelija toimii ohjaajana lukion opiskelijoille tarkoitetuissa Ratkomo-ohjauksissa yhdessä muiden matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden ja lukion opettajien kanssa. Työskentely edellyttää tutustumista lukion kurssien oppisisältöihin, työskentelytapoihin ja käytettäviin apuvälineisiin.

Learning outcomes

Kurssilla opiskelija vahvistaa koulumatematiikan sisältöihin liittyvää aineenhallintaansa, tutustuu toisen asteen kurssisisältöihin ja opiskelun apuvälineisiin, sekä oppii monipuolisesti vuorovaikutustaitoja.

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot ja matematiikan aineenopettajan tutkinto-ohjelman matematiikan opintoja vähintään 35 op.

Study materials

Lukion matematiikan pitkän ja lyhyen oppimäärän oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssi suoritetaan osallistumalla lukiolaisille suunnattuihin Ratkomo-tilaisuuksiin ja kirjoittamalla oppimispäiväkirja.
Evaluation criteria:
Ohjaajana toimiminen ja oppimispäiväkirja. Kurssilta saatava opintopistemäärä riippuu ohjauskertojen lukumäärästä: 1 op = 4 ohjauskertaa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching