MATP100 Introduction to Mathematics (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Reasoning in mathematics, problem solving, understanding mathematical structures; direct proof, proof by contradiction, proof by induction, set theory and functions.

Learning outcomes

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija
  • ymmärtää harjoittelun merkityksen matematiikan oppimisessa
  • osaa muodostaa ja tulkita täsmällisiä määritelmiä sekä antaa niiden pohjalta esimerkkejä
  • tietää, mitä todistaminen tarkoittaa matematiikassa
  • osaa soveltaa suoraa ja epäsuoraa päättelyä helpohkoihin todistustehtäviin
  • osaa muodostaa negaatioita matemaattisista väitelauseista
  • hallitsee induktiotodistuksen
  • tunnistaa joukko-opin operaatiot
  • osaa lukea matemaattista tekstiä
  • osaa kirjoittaa ja esittää perusteltuja päättelyitä ja yksinkertaisia todistuksia
  • on motivoitunut jatkamaan matematiikan opintojaan.

Additional information

Opintojakso on erityisesti matematiikan ja tilastotieteen laitoksen pääaineopiskelijoille suunnattu johdatuskurssi matematiikkaan.

Description of prerequisites

Good command of the long mathematics curriculum of high school.

Study materials

J. Franklin, A. Daoud: Proof in Mathematics, An introduction

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Course exam
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Final exam.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Suoritus hyväksytään, jos saavutettu pistemäärä on tentissä vähintään puolet maksimipistemäärästä.
Language:
Finnish
Study methods:

Lectures 18 h (in Finnish), 4 sets of homework and a course exam.

Teaching

x

Exam (3 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
The exam is completed by getting at least half of the maximum points.
Language:
English, Finnish
Study methods:

Independent study and final exam

Study materials:
J. Franklin, A. Daoud: Proof in Mathematics, An introduction

Teaching