LYTSYV Advanced Studies in Social Sciences of Sport (70–74 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

-

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

- pystyy konstruoimaan liikunnan ja urheilun kansalaistoimintojen ja liikuntaorganisaatioiden muuttuvia käytäntöjä

- osaa arvioida ympäristönmuutosten ja ympäristöpoliittisen ohjailun sekä liikuntakulttuurin välisiä suhteita ja tiedostaa aiheeseen liittyvät hallinta- ja vaikuttamismahdollisuudet

- omaa tiedot akateemisen yrittäjyyden mahdollisuuksista ja pystyy soveltamaan tietoaan oman liiketoiminnan käynnistämiseen

- on syventänyt osaamistaan liikuntaan ja urheiluun vaikuttavan lainsäädännön alalla

- kykenee kuvaamaan ja analysoimaan liikuntapaikkojen ja -palvelujen toimijasuhteissa tapahtuneita muutoksia ja osaa toimia liikkumisympäristöjä tuottavissa hybrideissä verkostoissa

- on sisäistänyt hankemuotoisen toiminnan ja arviointitiedon merkityksen liikuntaorganisaatioiden hallintakäytännöissä ja hallitsee hanketyön eri vaiheet

- on määritellyt henkilökohtaisen liikunta-alan asiantuntijuutensa lähtökohdat analysoimalla alakohtaista ja yleistä ammattiosaamistaan

- omaa tieteellisen tutkimuksen tekemisen taidot ja on toteuttanut itsenäisen pro gradu -tutkielman.

Structure

Select all (71–83 cr)