LYTS1006 Academic Entrepreneurship in Sport Sector (3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan yrittäjyyden käsitteitä, erilaisia yritysmuotoja ja rahoitusmahdollisuuksia. Luentojen avulla luodaan perustaa opiskelijan omalle yritysajattelulle. Opiskelijat rakentavat ohjatusti itse keksimänsä liikeidean pohjalta liiketoimintasuunnitelmaan, joka sisältää realistisen kannattavuuslaskelman. 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (12 tuntia). Liiketoimintasuunnitelman tekeminen yksin tai pareittain ja sen esittäminen seminaarissa (4 tuntia).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa yrittäjyyden mahdollisuudet ja riskit sekä akateemisen yrittäjyyden erityispiirteet

- pystyy hyödyntämään laatimaansa liiketoimintasuunnitelmaa yrityksen käynnistämisen ja rahoituksen hankkimisen välineenä

- tunnistaa liikunnan yhteiskuntatieteellisen asiantuntijuuden liiketoimintamahdollisuudet.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (12 tuntia).

Teaching

x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Liiketoimintasuunnitelman tekeminen yksin tai pareittain ja sen esittäminen seminaarissa (4 tuntia).

Teaching