LYTS1004 Sport Organisations and Changes in Civil Activity (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään liikunnan kansalaistoimijoiden ja liikuntaorganisaatioiden muuttuvaan dokumentaatioon. Valituista organisaatioiden strategioista, visioista ja muista suunta-asiakirjoista laaditaan esitys sekä kirjallinen tuotos, joihon sisältyy myös kriittinen näkökulma. Opintojaksoon sisältyy työelämässä tarvittavaa julkista esiintymistä.

Suoritustavat

Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja harjoituksiin (20 tuntia) sekä annettujen tehtävien suorittaminen. Opetukseen osallistumisessa 90 % läsnäolovaatimus. Kirjatentti suoritetaan yleisenä tenttipäivänä samalla lukukaudella kuin kurssi toteutetaan.

Arviointiperusteet

Opintojakson arvosana muodostuu kirjallisesta tehtävästä (50 %) ja kirjatentistä (50 %).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- kykenee tulkitsemaan liikunnan ja urheilun kansalaistoimintojen ja liikuntaorganisaatioiden muuttuvia käytäntöjä sekä tavoitteellisuutta

- tunnistaa liikunnan kansalaistoimintojen kansallisia ja kansainvälisiä muutossuuntia- kykenee analysoimaan julkishallinnon, markkinoiden ja kolmannen sektorin organisaatioita, toimintaympäristöjä sekä toimijoiden tavoitteellisuutta

- omaa perusvalmiudet organisaation strategioiden, visioiden ja muiden suunta-asiakirjojen laadinnalle

- ymmärtää miten tutkimuksellisesti voidaan analysoida organisaatioiden laatimia dokumentteja.

Study materials

Tentitään kaksi seuraavista:

Ylä-Anttila, T. 2010. Politiikan paluu. Globalisaatioliike ja julkisuus. Vastapaino. (269 s.)

Monti, A. & Purokuru, P. 2018. Suoraa toimintaa – Autonomiset liikkeet Suomessa 1986-2016. INTO-kustannus. (343 s.)

Hentilä, S. 2019. TUL liikuttaa, kasvattaa, vaikuttaa. Suomen Työväen Urheiluliitto 1919-2019. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (405 s.)

Lehtonen, K. 2017. Muuttuvat rakenteet - staattiset verkostot. Suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän rakenteelliset muutokset 2008-2015. (123 s.)

Mäenpää, P & Fahnle, M. 2021. Neljäs sektori. Kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa. Vastapaino. (336 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2.5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn ja harjoituksiin (20 tuntia) sekä annettujen tehtävien suorittaminen. Opetukseen osallistumisessa 90 % läsnäolovaatimus.

Teaching

x

Exam (2.5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjatentti suoritetaan yleisenä tenttipäivänä samalla lukukaudella kuin kurssi toteutetaan.

Teaching