LYTS1008 Project Management and Evaluation Competences in Sport Organisations (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla muodostetaan käsitys hankemuotoisen toiminnan ja johtamista tukevien arviointikäytäntöjen yleistymisestä ja merkityksistä liikuntaorganisaatioissa. Lisäksi syvennytään hanke- ja arviointityön keskeisiin sisältöihin ja menetelmiin. Kurssiin kuuluvilla luennoilla luodaan katsaukset hankemuotoisen toiminnan, toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin ja erilaisten johtamisoppien yhteyksiin; hankemuotoisen toiminnan erilaisiin lähtökohtiin liikuntakulttuurin eri sektoreilla; hanketyön eri vaiheisiin; arviointitiedon merkityksiin liikuntaorganisaatioiden johtamisessa ja päätöksenteossa, arviointitutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä luotettavaa tietoa tuottavien arviointikäytäntöjen muodostamiseen. Kurssiin sisältyvässä oppimistehtävässä harjoitellaan politiikkaohjelmien tai organisaatioiden strategioiden hankkeistamista sekä organisaation toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioimista.

Suoritustavat

Osallistuminen luennoille (10 h). Projektisuunnitelman laatiminen ja esitteleminen ryhmätyönä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on sisäistänyt hankemuotoisen toiminnan ja arviointitiedon merkityksen liikuntaorganisaatioiden hallintakäytännöissä (l. johtamisessa, hallinnossa ja päätöksenteossa)

- hallitsee hanketyön eri vaiheet

- tuntee arviointitutkimuksen erilaiset suuntaukset (=menetelmät tai viitekehykset) sekä niihin liittyvät tiedontuottamisen mahdollisuudet ja rajoitukset

- on hankkinut valmiudet sekä arviointitutkimusprojektin toteuttamiseen että vastuunottamiseen liikuntaorganisaatioiden käytäntöjen ja toimenpiteiden systemaattisesta arvioimisesta (vai arvioinnin organisoinnista?)

- osaa suunnitella liikuntaorganisaatioiden kehittämispyrkimyksiin, kuten politiikkaohjelmiin tai strategioiden toimeenpanoon, kytkeytyvän hankkeen ja sen vaikutuksien arvioinnin.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (10 tuntia).

Teaching

x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Projektisuunnitelman laatiminen ja esitteleminen ryhmätyönä.

Teaching