LYTS020 Optional Advanced Studies in the Social Sciences of Sport (1–10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Mahdollista suorittaa esimerkiksi osallistumalla tutkimusprojekteihin, liikuntaan liittyviin hallinnollis-organisatorisiin tehtäviin tai kongresseihin.

Suoritustavat

Suoritustapa sovitaan etukäteen oppiaineesta vastaavan opettajan tai koulutussuunnittelijan kanssa.

Arviointiperusteet

Etukäteen sovitun tehtävän suorittaminen ja sen kirjallinen raportointi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on soveltanut ja syventänyt osaamistaan jollakin liikunnan yhteiskuntatieteiden tehtäväalueella

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching