LYTS1002 Sport Law (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan urheilijaa ja urheiluorganisaatioita koskevaa oikeudellista sääntelyäja säännöksiä sekä kansainvälisiä oikeuskäytäntöjä. Luennoilla käsitellään myös urheilijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä verotusta ja sosiaaliturvaa. Käytännöllisinä esimerkkeinä perehdytään yhdistyslainsäädännön ja valtionapulainsäädännön perusteisiin.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen luennoille (10 tuntia) ja luentotentin suorittaminen. Kirjatentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä samalla lukukaudella kuin kurssi toteutetaan.

Arviointiperusteet

Opintojakson arvosana muodostuu luentotentistä (50 %) ja kirjatentistä (50 %).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee yksityisoikeudellisen sääntelyn perusteet urheilussa

-tuntee urheiluoikeuden elimet sekä toimintaperiaatteet Suomessa ja kansainvälisesti

-hallitsee yhdistyslainsäädännön perusteet urheilujärjestöjen ja –seurojen toiminnan kannalta

-osaa soveltaa urheiluoikeutta omassa asiantuntijatyössään

Additional information

Kurssi opetetaan parittomien vuosien kevätlukukaudella.

Study materials

Kurssilla jaettavat oikeustapaukset


Tentittävä kirjallisuus:

Heikki Halila ja Olli Norros, 2017. Urheiluoikeus. ISBN: 9789521431470. Alma Talent. (osin, tentittävä alue ilmoitetaan vuosittaisella kurssitoteutuksella)

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Aktiivinen osallistuminen luennoille (10 tuntia) ja luentotentin suorittaminen.

No published teaching
x

Exam (1 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjatentin suorittaminen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä samalla lukukaudella kuin kurssi toteutetaan.

No published teaching