TTMSYV Multidisciplinary Advanced Studies in Health Education (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Terveystiedon syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa
• vertailla ja soveltaa keskeisiä terveyden edistämisen ja terveyskäyttäytymistä selittäviä malleja
• soveltaa eri tieteenalojen tietoa oman opetuksen kehittämiseen ja tarkastella yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia opetukseen
• kriittisesti analysoida terveyteen liittyvää historiallista, yhteiskunnallista sekä terveyden eriarvoisuutta käsittelevää tietoa
• analysoida median roolia terveysopetuksessa ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediaa hyödyntävän terveysopetuskokonaisuuden
• soveltaa tutkimuksen teon periaatteita tutkielmaa kirjoittaessaan
• tuottaa tieteellisesti perusteltua asiatekstiä

Structure

Select all (60 cr)