TTMS1002 Teacher as Researcher of his/her Work (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutkimuskysymyksen asettaminen, opetus-oppimistapahtuman systemaattinen tarkastelu ja arviointi sekä kehitysehdotusten tekeminen

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, oman työn tutkimusperustainen kehittämistehtävä

Arviointiperusteet

Kehittämistehtävä 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tarkastella millaista osaamista oppilaat tarvitsevat yhteiskunnassa toimiakseen ja arvioida kriittisesti mitä haasteita tämä asettaa opetukselle
• arvioida systemaattisesti keräämänsä empiirisen aineiston pohjalta oppilaiden oppimista ja omaa opetustaan
• laatia perusteltuja ehdotuksia oman työn kehittämiseksi tutkimustiedon ja oman systemaattisen analyysin pohjalta

Additional information

Syys- ja kevätlukukausi

Description of prerequisites

Edeltävät opinnot TERV305 Tutkimus terveystiedon opetuksessa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item