TERV301 Models and Theories of Health Promotion and Health Behaviour (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

1) Terveyden edistämisen malleja ja teorioita
2) Terveyttä ja turvallisuutta edistävä koulu
3) Terveyskäyttäytymistä selittäviä malleja

Suoritustavat

Kirjallisuuden tenttiminen TAI oppimistehtävän tekeminen

Arviointiperusteet

100 % (kirjatentti tai oppimistehtävä): teema 1: 1/3; teema 2: 1/3; teema 3: 1/3

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvailla ja selittää keskeisiä terveyden edistämisen malleja ja soveltaa niitä kouluympäristöön
• osaa tarkastella hyvinvointia käsitteenä ja perustella koulun terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keskeisiä toimintaperiaatteita
• osaa kuvailla ja vertailla keskenään terveyskäyttäytymistä selittäviä malleja ja kriittisesti pohtia terveyskäyttäytymisen moninaisuutta

Study materials

Oppimistehtävään kirjallisuus tentaattorilta.

Literature

  • Teema 1:<br />Naidoo, J. & Wills, J. 2009. Foundations for health promotion 3. painos. Edinburgh: Baillière Tindall / Elsevier. (314 s)
  • Teema 2:<br />Watson, D., Emery, C. & Bayliss, P. 2012. Children's social and emotional wellbeing in schools: a critical perspective. Policy Press. (e-kirja) (288 s)
  • Teema 3:<br />Conner, M. & Norman, P. (toim.) 2005. Predicting health behaviour. 2. painos. Maidenhead: Open University Press. (e-kirja) (402 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item