TERV303 Contents of Health Education III (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Teema 1: Terveys ja yhteiskunta
Teema 2: Terveyden eriarvoisuus

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuden tenttiminen teemasta 1 ja 2.

Arviointiperusteet

Kirjallisuustentti 100 % (Teema 1 50 %; Teema 2 50 %)

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• eritellä keskeisiä yhteiskunnallisia terveyteen ja sairauteen vaikuttaneita tekijöitä historian eri aikakausina maailmassa ja Suomessa
• jaotella terveyden eriarvoisuuteen johtavia tekijöitä ja toimia, joilla eriarvoisuutta voidaan vähentää

Additional information

Syys- ja kevätlukukausi

Literature

  • Teema 2:
  • Vuorinen, H.S. 2010. Taudit, parantajat ja parannettavat. Lääketieteellinen historia. Tampere: Vastapaino. (366 s.)
  • Harjula, M. 2007. Terveyden jäljillä. Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla. Tampere: Tampereen yliopistopaino. (168 s.)
  • Teema 1:
  • Marmot, M. 2015. The health gap. The challenge of an unequal world. 1. painos. London: Bloomsbury Publishing. ISBN: HB: 978-1-4088-5799-1 (346 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item