TTMS1001 Special Issues in Health Promotion and Teaching Health Education (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Teema 1: Dialogisuus ja ammatillinen kehittyminen 2 op
Teema 2: Terveystieto ja terveysosaaminen 3 op

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu

Teema 1:
Kirjallisuuden suorittaminen yleisinä tenttipäivinä (yhteensä 2 op) tai yliopistotasoiseen koulutukseen tai tieteelliseen kongressiin osallistumisen ja siitä raportointi. Tehtävä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa ja palautetaan kurssin kotisivulla Kopassa olevan Palauta tehtävä -painikkeen kautta.

Teema 2:
Oppimistehtävä artikkelikokoelmasta

Arviointiperusteet

Teema 1: kirjallisuustentti tai raportti 40 %, teema 2: oppimistehtävä 60 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa analysoida dialogisuuden merkitystä oppimisessa ja luokkatyöskentelyssä
• osaa analysoida terveysosaamisen merkitystä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta sekä osaa arvioida terveysopetukseen liittyviä eettisiä näkökulmia

Additional information

Syys- ja kevätlukukausi

Study materials

Teema 2: katso päivitetty kirjallisuus Kopasta

Literature

  • Teema 1: Mercer, N. & Littleton, K. 2007. Dialogue and the development of children's thinking: A sociocultural approach. London: Routledge.; ISBN: 0-415-40478-9

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item