Bachelor's Degree Programme in Economics

Degree title:
Bachelor of Science (Economics and Business Administration)
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

All the Bachelor's degree programmes at JSBE (accounting, corporate communication, economics, management and leadership, marketing) are offered in Finnish and you need to have a good command of the Finnish language in order to apply.

Learning outcomes

GOAL 1 Discipline based knowledge and knowledge application and policy relevant economics
Kauppatieteiden kandidaatti tietää talouden toiminnan perusperiaatteet ja kykenee selittämään, miten muutokset talouden tilassa vaikuttavat talouden eri toimijoiden asemaan.
GOAL 2 Research skills
Kauppatieteiden kandidaatti osaa käyttää taloustieteen keskeisiä kvantitatiivisia menetelmiä ja soveltaa niitä taloustieteellisten kysymysten tarkasteluun.
GOAL 3 Communication and language skills
Kauppatieteiden kandidaatilla on riittävät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia opiskelun sekä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.

Structure

Select all