JSBY1230 Mathematics for Business and Economics 2 (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Differentiaali- ja integraalilaskentaa sovelluksineen yhden muuttujan funktioille. Useamman muuttujan funktioiden differentiaalilaskentaa sovelluksineen. Differentiaaliyhtälöiden alkeet.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee yhden muuttujan funktioiden tavallisen ja implisiittisen derivoinnin sovelluksineen
- hallitsee yhden muuttujan funktioiden perusintegroinnin, osittaisintegroinnin sekä muuttujanvaihtomenetelmän sovelluksineen
- hallitsee useamman muuttujan funktioiden osittaisderivoinnin
- osaa soveltaa derivointia erilaisten ääriarvotehtävien ratkaisemiseen
- osaa ratkaista yksinkertaisia differentiaaliyhtälöitä

Additional information

Varsinainen opetus periodissa 3. Muina aikoina itsenäinen opiskelu kurssimateriaalien avulla ja suorittaminen tenttimällä

Lopputenttejä järjestetään tasaisin väliajoin ympäri vuoden.

Description of prerequisites

Lukion pitkä matematiikka, josta kirjoitettu E tai L. Muissa tapauksissa suositellaan vahvasti JSBY1210 Matematiikan kertauskurssia.

Recommended prerequisites

Study materials

Kaija Häkkinen: Matematiikan peruskurssi (luvut 3-5).
Muu materiaali kerrotaan kurssin aikana tai voi kysyä luennoitsijalta.

Literature

  • Häkkinen Kaija, Matematiikan peruskurssi, mikä tahansa painos; ISBN: 951-39-0391-5

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Harjoitustehtävät ja tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching