JSBY1250 Using Spreadsheet and Database Programs (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Taulukkolaskentaohjelmien peruskäyttö sekä tietokantojen perusteet käytännön soveltajan kannalta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee taulukkolaskentaohjelmistojen peruskäytön
- osaa soveltaa taulukkolaskentaohjelmistoja talousmatemaattisten ongelmien ratkaisemiseen
- ymmärtää mitä tietokannat ovat ja osaa tuottaa ja hakea tietoa erilaisista valmiista tietokannoista

Additional information

Varsinainen opetus periodissa 4. Muina aikoina itsenäinen opiskelu kurssimateriaalien avulla ja suorittaminen ohjeistuksen mukaisesti.

Description of prerequisites

JSBY1220 Talousmatematiikka 1 on hyödyllinen. Mikäli tietokoneen peruskäyttöön tarvitaan harjoitusta, niin suositellaan myös kurssia ITKP1010 Digitaalisen osaamisen perusteet.

Recommended prerequisites

Study materials

Ilmoitetaan tarvittaessa kurssin yhteydessä.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Kotitehtävät ja tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching