YTTP1130 Introduction to Accounting (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Laskentatoimen perusteiden jaksolla saat valmiuksia kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadintaan sekä laskentatoimen hyödyntämiseen päätöksenteossa.

Description

Laskentatoimen osa-alueet, kirjanpidon perusteet, kirjanpitolaki asiaa, tilinpäätösasiakirjat, tilinpäätösinformaatio, johdon laskentatoimi, kustannuslaskenta, strateginen laskentatoimi, laskentatoimen hyödyntäminen päätöksenteossa


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet
- tunnistaa laskentatoimen eri osa-alueet
- laatia laskentatoimen raportteja
- tunnistaa, miten raportteja hyödynnetään eri sidosryhmien päätöksenteossa

- Metataidot: analyyttinen ajattelu

Study materials

Ikäheimo, Malmi, Walden. Yrityksen laskentatoimi. 6. uudistettu painos. Talentum, 2016. (tai vielä uudempi painos). Uudistetussa 2016 painoksessa on huomioitu vuoden 2016 alusta uudistuneen kirjanpitolain vaikutukset.; ISBN: 9789521428197

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tentti
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, tentti

Study materials:

Luentokalvot, oppikirja

Teaching