JSBA1120 Methods of Data Collecting (1 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Miten valitsen hakusanat? Miten etsin tieteellisiä lähteitä? Miten arvioin hakutulosteni tieteellisyyttä ja luotettavuutta?

Description

 - Kauppatieteiden julkaisukäytännöt, oman tutkimusaiheen analysointi ja hakutermit, keskeiset tiedonlähteet ja tietokantojen hakutoiminnot, hakutulosten tieteellisyyden ja luotettavuuden arviointi.

- Tiedonhankintasuunnitelman soveltaminen tutkimusprosessissa.

- Tiedon käytön eettiset periaatteet, viitteiden tallentaminen, viittauskäytännöt.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa käsitteellistää ja jäsentää tiedontarpeensa omasta tutkimusaiheestaan
- ymmärtää tiedonhankintasuunnitelman merkityksen ja osaa soveltaa sitä tutkimusprosessissa
- löytää ja tunnistaa luotettavia tiedonhankintakanavia taloustieteiden julkaisukäytäntöjen pohjalta
- osaa valita oman tutkimusaiheensa kannalta keskeiset tiedonlähteet
- löytää omaa tutkimusaihettaan kuvaavia hakutermejä ja pystyy yhdistämään ne hakulauseeksi
- osaa arvioida hakutulosten tieteellisyyttä
- pystyy kriittisesti arvioimaan hakutuloksia ja muokkaamaan hakua
- tuntee viittauskäytännöt ja tiedon käytön eettiset periaatteet
- osaa käyttää Zoteroa viitteidenhallinnassa

Additional information

Ajoitus: 3. opintovuoden syksy, samanaikaisesti aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma -opintojakson kanssa.

Study materials

Moodlessa oleva kurssimateriaali.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching