KTTP2120 Finnish Economy and Economy Policy (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Suomen talous ja talouspolitiikka -opintojakso tutustuttaa sinut Suomen talouden ajankohtaisiin kysymyksiin ja haasteisiin asiantuntijaluentojen kautta.

Description

- Kurssilla luodaan yleiskatsaus talouspolitiikan yleisiin periaatteisiin sekä Suomen talouden rakenteeseen ja meillä harjoitettavaan talouspolitiikkaan.
- Tarkastelut koskevat sekä historiaa, nykypäivää että tulevaisuuttakin. Kurssilla esille nousevat sekä talouden pitkät kehityslinjat, talouskasvun tekijät, raha- ja finanssipolitiikan periaatteet, euroalueen ongelmat sekä työmarkkinoiden ja hyvinvointivaltion toimintaan liittyvät kysymykset.
- Kurssi luennoidaan Suomen johtavien tutkijoiden ja asiantuntijoiden voimin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- hahmottaa Suomen talouskehityksen pidempää linjaa
- kuvailla Suomen asemaa maailmantaloudessa sekä arvioida niitä keskeisiä haasteita, joita Suomen taloudella on tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa
- kuvailla Suomen taloutta eri näkökulmista

Additional information

Ajoitus: 1. vuosi

Description of prerequisites

KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi.

Study materials

Kurssilla on lukupaketti, joka löytyy Moodlesta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tentti (arvostelu 0-5)
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching