KTTP3210 Economics of Education (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University, Jyväskylä University School of Business and Economics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Koulutus kasvattaa tuloja ja inhimillistä pääomaa. Koulutuksen talous opintojaksolla pääset tutustumaan, miksi näin on.

Description

Koulutusjärjestelmän taloudelliset vaikutukset sekä koulutukseen osallistujan että yhteiskunnan kannalta. Koulutuksen rahoitus. Oppimistulosten muutos ja niihin vaikuttavat tekijät. Osaamisen kysynnän ja tarjonnan muutokset. Koulujärjestelmän reformit ja niiden vaikutus oppilaisiin. Opettajat, koulujen resurssit ja luokkakoko. Oppivelvollisuus ja opiskelijavalinnat. Koulutus ja terveys.

Kurssi tukee erityisesti seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

  • 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
  • 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
  • 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
  • käsitellä koulutusta investointina tulevaisuuteen ja ymmärtää mistä muodostuvat investointien kustannukset ja sekä rahassa mitattavat että aineettomat hyödyt
  • analysoida koulutuksen vaikutuksia sekä koulutukseen osallistujien että yhteiskunnan kannalta
  • käsitellä koulutuspolitiikan muutosten vaikutuksia taloustieteen keinoin.

Kurssi kehittää mm. seuraavia siirrettäviä (geneerisiä) taitoja: kirjalliset taidot, organisointitaidot ja ajanhallintataidot sekä tutkimus- ja tiedonkeruutaidot ja analysointitaidot.

Additional information

Ei esitietovaatimuksia. Kurssi on tarkoitettu sekä koulutuskysymyksistä kiinnostuneille taloustieteen opiskelijoille että koulujärjestelmään liittyvistä taloudellisista kysymyksistä kiinnostuneille (esim. kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden) opiskelijoille.

Study materials

Koulutuksen taloustieteestä ei ole modernia oppikirjaa. Kurssimateriaali jaetaan luennolla. Materiaali koostuu sekä luentomonisteesta että artikkeleista.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tentti ja mahdollinen kotitehtävä (arvostelu 0-5)
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching