TTMSYV Multidisciplinary Advanced Studies in Health Education (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Terveystiedon syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija osaa
  • vertailla ja soveltaa keskeisiä terveyden edistämisen lähestymistapoja ja terveyskäyttäytymistä selittäviä teorioita ja malleja
  • soveltaa tieteellistä tietoa oman opetuksen kehittämiseen ja tarkastella yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksia opetukseen
  • kriittisesti analysoida terveyteen liittyvää historiallista, yhteiskunnallista sekä terveyden eriarvoisuutta käsittelevää tietoa
  • analysoida mediaa ja sen merkitystä terveysopetuksen näkökulmasta ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediaa hyödyntävän terveysopetuskokonaisuuden
  • soveltaa tutkimuksen teon periaatteita tutkielmaa kirjoittaessaan
  • tuottaa tieteellisesti perusteltua asiatekstiä

Structure

Select all (60 cr)