TTMS1004 Health and Society (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Terveyteen vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä
Terveyden eriarvoisuus 

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu
Kirjallisuuden tenttiminen

Arviointiperusteet 

Kirjallisuustentti 100 %  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • eritellä keskeisiä yhteiskunnallisia terveyteen ja sairauteen vaikuttaneita tekijöitä historian eri aikakausina maailmassa ja Suomessa

  • analysoida terveyden eriarvoisuuteen liittyviä tekijöitä ja arvioida eriarvoisuuden vähentämiseen tähtääviä keinoja 

Additional information

Syys- ja kevätlukukausi 

Literature

  • Tentittävä kirjallisuus:
  • Harjula, M. 2007. Terveyden jäljillä. Suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla. Tampere: Tampereen yliopistopaino. (141 s.)
  • Vuorinen, H.S. 2010. Taudit, parantajat ja parannettavat. Lääketieteellinen historia. Tampere: Vastapaino. (293 s.)
  • Marmot, M. 2015. The health gap. The challenge of an unequal world. 1. painos. London: Bloomsbury Publishing. (sivut 22-169)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (4 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching