TERV304 Media in Teaching Health Education (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Keskeiset käsitteet: mediakasvatus, terveysviestintä
Terveysviestinnän ja erilaisten mediatekstien analysointi ja kriittinen arviointi: terveys ja sairaus mediassa (millaista kuvaa media luo ja miksi), vaikuttamisen keinot (miten) ja sisällön luotettavuuden arviointi
Kriittinen mediakasvatus terveysopetuksessa: median rooli ja mahdollisuudet terveysopetuksessa, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa 

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • selittää mediaan liittyviä terveysopetuksen kannalta keskeisiä käsitteitä ja käyttää niitä asianmukaisesti
  • arvioida ja tulkita kriittisesti erilaisia mediatekstejä (teksti, kuva, ääni) ja erityisesti terveysopetuksen kannalta merkityksellistä viestintää mediassa
  • kehittää ja analysoida mediakasvatusta terveysopetuksessa yhdistäen uusinta tietoa oppimisesta sekä tieto- ja viestintätekniikasta 

Additional information

Syys- ja kevätlukukausi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (4 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching