TTMS1001 Special Issues in Health Promotion and Teaching Health Education (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Sisältö tarkennetaan yhdessä opiskelijan kanssa, teemoina esimerkiksi

  • Terveyden edistäminen
  • Terveysosaaminen
  • Terveysopetus
  • Terveystiedon sisältöalueet
  • Eettiset kysymykset terveystiedon opetuksessa

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • analysoida ja arvioida kriittisesti terveyden edistämiseen ja terveysopetukseen liittyviä kysymyksiä

  • soveltaa tutkimustietoa terveysosaamisen kehittämisessä

Additional information

Syys- ja kevätlukukausi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching